Contact opnemen

HEIKO Facilitaire Diensten
Vaarwerkhorst 93 Tel: 0546 - 576 677
7531 HM Enschede KvK: 08.162.968

Contactformulier

Disclaimer & privacyverklaring

HEIKO Facilitaire Diensten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van HEIKO Facilitaire Diensten verstrekte persoonlijke gegevens zullen door HEIKO Facilitaire Diensten naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

HEIKO Facilitaire Diensten zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

HEIKO Facilitaire Diensten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van HEIKO Facilitaire Diensten;
  • verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

HEIKO Facilitaire Diensten kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens HEIKO Facilitaire Diensten diensten te verlenen.

Cookies

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. HEIKO Facilitaire Diensten zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. HEIKO Facilitaire Diensten beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

HEIKO Facilitaire Diensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid of wilt weten welke gegevens HEIKO Facilitaire Diensten over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@heikodiensten.nl of per post naar: HEIKO Facilitaire Diensten, Dorpsbleek 22, 7641 LL Wierden. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEIKO Facilitaire Diensten.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

HEIKO Facilitaire Diensten is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over HEIKO Facilitaire Diensten dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van HEIKO Facilitaire Diensten. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan HEIKO Facilitaire Diensten. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt HEIKO Facilitaire Diensten geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

HEIKO Facilitaire Diensten is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van HEIKO Facilitaire Diensten geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt HEIKO Facilitaire Diensten geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

HEIKO Facilitaire Diensten behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.